Všeobecné podmínky

Výdejna je v omezeném provozu! Naše kamenná výdejna pojede dočasně ve speciálním režimu. Zásilky si vyzvednete vždy v pondělí od 11:00 – 13:00 a ve středu od 11:00 do 13:00. Dodržujte nařízení vlády ČR a vstupujte po jednom a s ochranou nosu a úst. Děkujeme za pochopení.

Jako kompenzaci za tuto nepříjemnost jsme snížili minimální hodnotu nákupu pro dosažení dopravy ZDARMA nad 600, – Kč.

V internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží!
Zboží vykazuje různou míru opotřebení s ohledem na předchozí délku a intenzitu používání. Prodávající nemá informace o délce a intenzitě předchozího užívání. Vadou zboží tedy není jeho opotřebení v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

S ohledem na skutečnost, že v internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží, nevztahuje se na prodávajícího povinnost označovat prodávané textilní výrobky údaji o jejich materiálovém složení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v internetovém obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, způsob platby a doručení.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje  za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

 Čím se řídit při výběru?

Oblečení pochází z různých zemí a je tedy značeno různými způsoby. 

Důležité upozornění pro second hand:

Konfekční velikosti jsou orientační a mohou se u každého výrobce lišit. Kontrolujte si, prosím, vybrané zboží secondhand dle uvedených rozměrů

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu   před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ).  Všechny objednávky přijaté e-shopem boulesecondhand.cz.jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Poté, co máte všechno zboží vložené do košíku, klikněte na tlačítko „Košík“. Dostanete se na seznam zboží v košíku. Nyní stačí  kliknout na tlačítko „Pokračovat v objednávce“, zvolit požadovaný způsob odeslání a vyplnit adresu. Poté kliknout na tlačítko „Odeslat objednávku

Zboží zasíláme pouze po České republice nebo si zboží můžete vyzvednout a zaplatit v naší kamenné výdejně.

Převodem – zákazník uhradí objednávku bankovním převodem. 

Zvolí-li si zákazník platbu předem na účet, bude zboží expedováno po připsání platby na účet.

Objednané zboží posíláme jako balík prostřednictvím České pošty. 

Za zboží poškozené při přepravě nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u zaměstnance České pošty.

Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajú provozovatel řídí zákonem č.480/2004 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

Potřebujete s něčím pomoci ?

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte na email boulesecondhand.cz.a my Vám na vše rádi odpovíme a případně poradíme s nákupem.

Provozovatel a osoba zodpovědná za provoz obchodu:

Bouřilová Lenka 
Trnová 147 
33013

IČO : 72263431 
DIČ : 7758072003
TEL: 704 482 282